Nordic

Stena Recycling och Alfa Laval presenterar Re-Made to matter

287 views
Det finns ingen snabb lösning på vår planets klimatutmaningar. Varje pusselbit är viktig. Det handlar inte om att sluta göra det det vi gör idag. Det handlar om att börja göra det på bästa möjliga sätt. Därför har Alfa Laval och Stena Recycling gått ihop för att påskynda omställningen mot en koldioxidneutral och cirkulär framtid. Med vårt nya program för att återvinna äldre värmeväxlare kan vi minimera vårt beroende av jungfruliga material i produktionen. Samtidigt kan vi drastiskt minska energibehoven och koldioxidutsläppen genom att hjälpa kunderna att byta till effektivare teknik. Titta på den här videon för att lära dig mer om vårt samarbete och vår lösning. För mer information, besök oss på www.alfalaval.se/remade.

Alfa Laval är världsledande inom områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Vår innovativa teknik möjliggör en mer ansvarsfull användning av naturresurser i industrier runt om i världen, vilket bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, bättre vattenrening och minskade utsläpp. Alfa Laval accelererar därmed inte bara framgången för våra kunder, utan för människor och vår planet – vilket gör världen bättre, varje dag. Lär dig om oss på www.alfalaval.se.

Stena Recycling gör återvinning till en hållbar verksamhet. Med 3000 engagerade medarbetare över hela Europa skapar Stena Recycling långsiktiga lösningar för både kunder och samhället som helhet. Förutom effektiv och värdeskapande återvinning erbjuder Stena Recycling tjänster som Design for Recycling för att öka återvinningsgraden för produkter som redan är i designstadiet. Stena Recycling ingår i Stena Metall-koncernen. Läs mer på www.stenarecycling.com.