Polish

Znaczenie prawidłowego wymiaru A

67 views
Podczas montażu uszczelki w płytowym wymienniku ciepła Alfa Laval ważne jest, aby znać prawidłowy wymiar A. Zbyt mocne lub zbyt luźne dociśnięcie płyt, może spowodować niepożądane komplikacje, takie jak uszkodzenie płyt lub ryzyko przedwczesnego wycieku po ponownym uruchomieniu urządzenia.